Dotknij sztuki

wielu wymiarów

Malgorzata Siadlak

Sztuka wielu wymiarów

Głębokie pejzaże, emocjonalne dzieła, delikatne rzeźby. Twórczość Małgorzaty Beaty Siadlak jest wielpłszczyznowa, dotykająca duszy odbiorcy. Łagodność spotyka się tu z porywczością, kolor z dźwiękiem – tak jak w życiu w dziełach artystki odnajdziemy całą paletę uczuć. 

Malgorzata Siadlak

T W Ó R C Z O Ś Ć

Świeżość i dojrzałość

Małgorzata Beata Siadlak to niezwykle utalentowana artystka, której kreatywność nie pozwala zamknąć się na żadną dziedzinę sztuki – tak samo swobodnie czuje się z pędzlem, dłutem, czy maszyną do szycia. Co więcej, jej wyjątkowy magnetyzm, charyzma i jedwabisty sopran pozwala z powodzeniem zdobywać sceny muzyczne.  Jej artystyczna podróż trwa już przeszło 30 lat – doświadczenie, które posiada kształtuje unikatowe, kompleksowe spojrzenie na sztukę pozwalając na udane eksperymenty łączące różne style artystyczne.

Sztuka każdego dnia

Otaczaj się pięknem, a nawet je noś – odkryj kolekcję dzieł sztuki, które możesz założyć. Zaintrygowany? 

I D E A

Napisz swoje życie

To czym się otaczamy kształtuje naszą świadomość. Wybierz piękno. Poznaj wyjątkowe dzieła Małgorzaty Beaty Siadlak

M A R Z E N I E

Malgorzata Siadlak
www.malgorzata.siadlak.pl